Side Area Logo
Welcome to unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium
Keep conected
 

Kvaliteet ja keskkond

Kvaliteet ja keskkond

Ümbrikud ja pakendid mõjutavad keskkonda kogu nende elutsükli vältel, alates metsamajandamisest kuni kasutatud toodete ringlussevõtu, põletamise või prügilasse ladestamiseni. Esmatähtsad on energia- ja veetarbimise ning süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise meetmed meie tehastes toodetud ühiku kohta.

Kvaliteet ja keskkond on meie ettevõttes tihedalt seotud. Oleme pühendunud pidevale täiustamisele vastavalt säästva arengu põhimõtetele.

Meie keskkonnaalane mõtlemine põhineb meie tööstuse keskkonnaalaste seaduste ja määruste järgimisel. Valmistame ja müüme kvaliteetseid tooteid, millel on minimaalne keskkonnamõju olelusringile.

Püüame integreerida keskkonna- ja kvaliteedimõtlemist viisil, mis viib uuenduslike lahenduste, üldkvaliteedi ja lõppkokkuvõttes suurema kliendirahulolu ja lojaalsuseni.

Bong Group’i keskkonnaalane fookus:

  • Tootmisprotsesside kavandamine heitkoguste ja muude keskkonnasurvete vähendamiseks.
  • Sidusrühmade aktiivne kaasamine ja koostöö, mis aitab kaasa säästvale arengule kogu töötlemisahelas.
  • Püüame pidevalt parandada oma toodete pakendikvaliteeti ja keskkonnasõbralikkust.
  • Keskkonnateadlikuse tõstmine ning oma töötajate mõistmise ja teadmiste pidev ja sihipärane arendamine.